Mesto Trenčín pokračuje v odstraňovaní bariér, primátor sa stretol s telesne postihnutými občanmi

12. 2. 2008

Jedným z prvých tohtoročných tradičných stretnutí primátora Mesta Trenčín Branislava Cellera s jednotlivými skupinami občanov bolo prijatie telesne postihnutých spoluobčanov. Konalo sa v zasadačke primátora 12. februára 2008.


Zástupcovia telesne postihnutých občanov informovali primátora o svojich aktivitách, ale zverili sa mu aj s inými občianskymi trápeniami. Pavol Mrákava z Prvej základnej organizácie č. 17 Slovenského zväzu telesne postihnutých primátorovi poďakoval: „Vysoko si vážime spoluprácu s Mestom Trenčín. Je naozaj výnimočná a v iných mestách nám ju aj závidia.“ Primátor Trenčína Branislav Celler prisľúbil aj ďalšiu podporu: „Pokiaľ budete mať ďalšie aktivity, mesto vám opäť vyjde v ústrety či už organizačne, technicky alebo finančne.“


Jednou z hlavných tém stretnutia s primátorom bola bezbariérovosť mesta. Zástupcovia občanov ocenili snahu mesta na odstraňovaní bariér, zriadenie výťahu na MsÚ a ďalšie zlepšenia. Aj keď, ako poznamenal P. Mrákava: „Niekedy sú ťažšie bariéry psychologické ako fyzické.“ Primátor informoval o ďalších pripravovaných zmenách: „Už sme zadali spoločnosti, ktorá má na starosti správu chodníkov a komunikácií, aby pracovali na odstraňovaní bariér na prechodoch pre chodcov. Pracujeme tiež na získaní prostriedkov na rekonštrukciu podchodu známeho ako Tatra passage. Investícia si vyžiada približne 20 miliónov korún.“ Príkladov z aktuálnej výstavby je viac. Situáciu priblížila vedúca Útvaru architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne Adriana Mlynčeková: „V poslednom období boli upravené aj niektoré areály základných škôl. Spomeňme výťah na ZŠ, Bezručova ul., ktorého investorom bolo Mesto Trenčín či úprava vstupu ZŠ na Hodžovej ul. Rehabilitačné centrum občianskeho združenia K.U.K.o na Juhu bolo rekonštruované aj za podpory Mesta Trenčín. Dobrý príklad sú aj nové verejné WC na Sládkovičovej ulici, či budova Centra rozvoja mesta na Farskej ul. Odstraňovanie bariér je proces dlhodobý a je čo naprávať. Ide o pozostatky z minulosti. Mesto sa chce tejto problematike venovať v plnej miere, so Spoločným stavebným úradom  dohliadať aj na legislatívny rámec v rámci stavebnej činnosti. Je pochopiteľné, že postihnutí spoluobčania sú občas netrpezliví a niekedy sa zdá tento proces zdĺhavý. Treba si však uvedomiť, že dlhy z minulosti sú  veľké a nie je možné urobiť všetko naraz.“


Mesto Trenčín bude aj v tomto roku poračovať v podpore aktivít hendikepovaných občanov prostredníctvom dotácií vyhláseného grantového kola, ale aj odstraňovaním bariér. Bezproblémovejšiemu pohybu napomôžu aj nové nízkopodlažné autobusy, ktoré budú postupne tvoriť až dve tretiny vozového parku MHD v Trenčíne. Poslankyňa dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie Janka Fabová informovala o možnosti využívania sociálneho taxi, ktoré je financované Mestom Trenčín a patrí do pôsobnosti Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m.r.o.        (zm)


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!