Mesto Trenčín obstaráva nového dopravcu

11. 3. 2021

V Trenčíne aktuálne zabezpečuje prevádzku Mestskej hromadnej dopravy akciová spoločnosť SAD Trenčín. Zmluva na poskytovanie tejto služby je podpísaná do 31. augusta 2022. V tomto čase už mesto obstaráva budúceho nového dopravcu.

Dopravnú obslužnosť v meste zabezpečuje 44 autobusov, z toho je 7 záložných. Autobusy ročne najazdia približne 2 milióny kilometrov. Za posledné roky (okrem roka 2020) rastie počet cestujúcich MHD. Len za posledné dva roky vzrástol počet ľudí, ktorí na dopravu využívajú MHD, o takmer 106 tisíc.

Zložitý tender na obstaranie nového dopravcu pripravovala odborná skupina vyše roka. Mestské zastupiteľstvo v júli 2020 schválilo zámer vyhlásiť verejné obstarávanie.

Dopravca, ktorý z neho vzíde, bude musieť zabezpečiť dodržanie technických a prevádzkových štandardov MHD Trenčín.

Mesto v podmienkach verejnej súťaže stanovilo, že všetky vozidlá MHD budú nízkopodlažné, vybavené vnútornými informačnými tabuľami, ktoré budú obsahovať informáciu o zastávkach so zvukovými signálmi a hláseniami. V autobusoch budú vyznačené piktogramy, podľa ktorých sa cestujúci budú riadiť – dopytové tlačidlá, miesta pre sedenie invalidov, miesta pre kočíky.

Nad všetkými dverami v autobusoch budú zariadenia pre počítanie cestujúcich pri ich nástupe, aj pri výstupe. Mesto požaduje, aby malo každé vozidlo MHD klimatizáciu, WIFI, dopytové tlačidlo pre otváranie dverí, kamerový systém vo vnútri vozidla pre bezpečné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a identifikáciu prípadných škodových udalostí.

Cestujúci budú môcť uhradiť cestovné v hotovosti alebo bankomatovou kartou u vodiča, pri nástupe ostatnými dverami si budú môcť jazdu označiť čipovými kartami, resp. mobilnou aplikáciou. To sú len niektoré požiadavky, ktoré bude mesto požadovať od nového dopravcu. Zmluvu s ním chce uzavrieť na 10 rokov. Tender ešte nie je ukončený.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!