Mesto Trenčín ako prvé na Slovensku získa nenávratnú dotáciu z EIB

26. 5. 2006

          Vďaka úverovej zmluve s Tatra bankou, ktorú v stredu 24. mája podpísal v Bratislave primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER s prvým podpredsedom predstavenstva Tatra banky Miroslavom ULIČNÝM a výkonným riaditeľom tohto bankového domu Marcelom KAŠČÁKOM, získa mesto nenávratnú dotáciu z Európskej investičnej banky (EIB) vo výške 191 324 EUR.


          Mesto si tak zo zdrojov EIB celkovo požičia 1 913 239 EUR, ktoré vďaka rámcovej zmluve s EIB poskytne Tatra banka. Úver je určený na financovanie investícii na podporu rozvoja infraštruktúry mesta. Trenčín touto formou prefinancuje štyri projekty: výstavbu kruhového objazdu na križovatke ulíc Soblahovská a Legionárska , výstavbu športovo-rekreačného  areálu Základnej školy Hodžova a športovo-rekreačného areálu Veľkomoravská a výstavbu kanalizácie v mestských častiach Opatová a Kubra. Úver sa spája so spomínanou nenávratnou dotáciou poskytnutou zo zdrojov Európskej Únie.


          „Využitím možnosti získať nenávratnú dotáciu sa stáva táto forma financovania výrazne lacnejšia ako štandardné úverové financovanie ponúkané na slovenskom trhu. Navyše je prestížnou záležitosťou – využívanie podpory z Európskej únie prispieva k vytváraniu dobrého mena pre mesto,“ povedal Miroslav Uličný.


          Úver pre mesto Trenčín spadá do programu Municipality Infrastructure Facility, ktorý poskytuje vďaka rámcovej zmluve s EIB Tatra banka. Mesto Trenčín ako prvé mesto na Slovensku získalo finančné prostriedky z tohto programu.


          Účelom programu je financovanie investícii na podporu rozvoja infraštruktúry miest a obcí v oblastiach dopravy, životného prostredia, školstva a zdravotníctva, s možnosťou získania nenávratnej dotácie. Úver sa spája s nenávratnou dotáciou poskytnutou zo zdrojov Európskej Únie, ktorá môže dosiahnuť až 5% investičných nákladov a výrazne tak zlacniť financovanie.


          „V rozpočte na rok 2005 sme mali schválený úver vo výške 90 mil. 800 tis. Sk na vybrané investičné akcie do infraštruktúry životného prostredia a školstva. pri rozhodovaní a zvažovaní úverových podmienok pri čerpaní tohto úveru sme sa dozvedeli o rámcovej zmluve medzi Tatra bankou a Európskou investičnou bankou. Ihneď po získaní tejto informácie sme začali rokovať s Tatra bankou a dohodli sa, že tento bankový dom nám poskytne preklenovací úver už v roku 2005 a zároveň sme podali žiadosť na možnosť čerpania prostriedkov s EIB. Naša žiadosť bola schválená a teraz môžeme použiť tieto prostriedky na splatenie úveru, ktorý sme získali v roku 2005,“ povedal po podpise zmluvy Ľubomír Štefánik, vedúci ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne.


X X X


 


1 EUR – 37,763 Sk


                                                     Úver z EIB


 


                                                                                       EUR                              Sk


 


Križovatka Soblahovská                                                  305 912                     11 552 155


Športovo-rekreačný areál ZŠ Hodžova ul.                         221 912                       8 348 644


Športovo-rekreačný areál ZŠ Veľkomoravská ul.               203 727                       7 693 343


Kanalizácia                                                                  1 182 520                     44 655 503  


 


SPOLU                                                                        1 913 239                  72 249 644


 


                                   


+ Vďaka úverovej zmluve s Tatra bankou, ktorú v stredu 24. mája podpísal v Bratislave primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER (v strede) s prvým podpredsedom predstavenstva Tatra banky Miroslavom ULIČNÝM (vpravo) a výkonným riaditeľom tohto bankového domu Marcelom KAŠČÁKOM (vľavo), získa mesto nenávratnú dotáciu z Európskej investičnej banky (EIB) vo výške 191 324 EUR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!