Aktualizované: Mesto sa snaží „upratať“ autá Pod Sokolicami

3. 10. 2018

Nové dopravné značenie tejto lokality sa stáva realitou už v týchto dňoch.  Jeho výsledkom by mali byť bezpečnejšie ulice s dostatkom miesta na parkovanie a súčasne aj na prejazd smetiarskych vozidiel a záchranných zložiek.

Nový projekt počíta so zmenou niektorých ulíc na jednosmerné s vyznačenými parkovacími miestami. Ide pri tom o zosúladenie súčasného stavu s predpismi. Parkujúce autá totiž zúžili obojsmernú ulicu s dvoma pruhmi len na jeden prejazdný pruh.

Celkovo bude vyznačených 94 parkovacích miest. Podľa posledného sčítania v noci parkovalo v lokalite 91 áut na mestských pozemkoch a 5 áut na súkromných.

Okrem vodorovného pribudne aj nové zvislé dopravné značenie. Pod Sokolice zatiaľ nebudú zaradené do zóny s regulovaným parkovaním. 

Práce na novom dopravnom značení sa začali v stredu 3. októbra 2018. Prosíme vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie.

Dôležité: 

  • V jednosmerných uliciach bude povolená protismerná jazda cyklistov
  • Pôjde o obytnú zónu podľa zákona 8/2009 a vyhlášky 9/2009, t.j. nemotoristickú miestnu komunikáciu, kde je dovolené parkovať len na vyznačených miestach a povolený pohyb chodcov ako aj hra detí na ceste.
  • Maximálna povolená rýchlosť v obytnej zóne je podľa dopravných predpisov 20 km/h.

 

striekajú čiary Pod Sokolicami

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!