Mesto rokuje o rekonštrukcii Širokej ulice s farským úradom

23. 3. 2009

Široká ulica v mestskej časti Západ – Orechové je smutne známa ako posledná trenčianska ulica bez asfaltového povrchu. Jej obyvatelia už roky čakajú na rekonštrukciu, po ktorej by im už nestrpčovala život hrboľatá prašná cesta s množstvom kaluží po daždi. Mesto Trenčín je odhodlané vyjsť obyvateľom v ústrety a v tejto súvislosti podniklo aj viaceré kroky. Tie však zabrzdili rokovania s miestnym farským úradom, ktorému pozemky pod Širokou ulicou patria.


V minulom roku mesto dobudovalo Panenskú ulicu pri nemocnici, ktorej podobne ako Širokej chýbala asfaltová pokrývka. Rovnaký osud mal postihnúť aj 250 metrov dlhú Širokú ulicu, na rekonštrukciu ktorej mesto v minuloročnom rozpočte vyčlenilo približne 365 133 Eur (11 miliónov korún). Plány však tesne pred realizáciou stroskotali na majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov. „Až po schválení financií sme sa dozvedeli, že pozemky pod Širokou ulicou sú majetkom cirkvi a patria Rímsko-katolíckej farnosti Trenčín – Orechové. Začali sme preto rokovať o možnostiach so správcom farnosti a farskou radou v Orechovom.,“ povedal zástupca primátora a poslanec mestskej časti Západ Tomáš Vaňo. Výbor mestskej časti Západ ponúkol farskému úradu na výmenu pozemok pred rímsko-katolíckym kostolom v Orechovom, ktorý patrí mestu a farnosť sa oň stará. „Za rozbitú cestu na Širokej ponúkame upravený asfaltový úsek cesty pred kostolom. Nezávislému znalcovi sme dali vypracovať aj odborný cenový posudok na oba pozemky. Ten na jeho základe navrhol doplatiť ešte farnosti 3319 Eur (100 tisíc korún). Tento návrh sme predložili farskému úradu,“ vysvetlil Vaňo. Posun v celej záležitosti však neprinieslo ani posledné stretnutie farskej rady zo zástupcami mesta a výboru mestskej časti Západ začiatkom marca. „Farská rada spochybnila náš znalecký cenový posudok a chce si dať vypracovať svoj vlastný. Svoje stanovisko zašle písomne v liste, ktorý by malo mesto obdržať už v najbližších dňoch,“ spresnil poslanec mestskej časti Západ Martin Barčák.


Obyvatelia Širokej ulice sa teda zatiaľ musia uspokojiť len s menšou úpravou povrchu, ktorú urobilo mesto v minulom roku. „Na ulicu sme nasypali makadamovu vrstvu a zavalcovali, čím sa nám podarilo zbaviť najväčších jám a nerovnosti. Naším cieľom je však, aby obyvatelia Širokej dostali takú ulicu, akú si zaslúžia“, dodal Tomáš Vaňo.


/md/


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!