Mesto pritvrdí voči neplatičom

23. 7. 2005

         Zábudlivosť, ľahostajnosť, nezodpovednosť? Akýkoľvek prívlastok zvolíme, nič nezmeníme na skutočnosti, že Mesto Trenčín k 31. 12. 2004 eviduje u fyzických i právnických osôb pohľadávky vo výške 42 925 000 Sk, z toho je po lehote splatnosti 40 208 000 Sk. Ak by sme zostavili rebríček pohľadávok po lehote splatnosti, prvé miesto by suverénne obsadili neplatiči za zber komunálneho odpadu, ktorí dlhovali mestu v závere minulého roku 12 702 000 Sk. Na dani z nehnuteľnosti výška pohľadávok predstavuje 9 482 000 Sk, pohľadávky z nájomných zmlúv sa vyšplhali na 8 579 000 Sk a pohľadávky z predaja a nájmu bytov dosiahli sumu 3 966 000 Sk.


          Nebudeme na ďalších riadkov vymenovávať, čo všetko by sa za tieto finančné prostriedky dalo vybudovať v prospech obyvateľov mesta. Obmedzíme sa len konštatovanie, že neplatiči svojím konaním ukrátili každého Trenčana o 702 korún… Čo s tým, akým spôsobom postupovala samospráva pri vymáhaní pohľadávok, to už je otázka pre vedúceho Ekonomického útvaru MsÚ Ľubomíra Štefánika: „Zasielame výzvy na zaplatenie nedoplatkov. Tento systém sa používal do konca roku 2003. Vzhľadom na to, že ani po zaslaní výziev sa nezlepšila platobná disciplína, mesto v roku 2004 pristúpilo k radikálnejšiemu kroku a zaslalo neplatičom za zber komunálneho odpadu exekučné výzvy.“


          Výsledok? „Starí“ neplatiči sa čiastočne spamätali, ale na zozname pohľadávok pribudli nové mená či firemné adresy. „Preto sme sa rozhodli pritvrdiť,“ konštatuje Ľ. Štefánik. „Pripravujeme verejnú súťaž na inkaso pohľadávok, kde ich vymáhanie, vrátane sledovania splatnosti faktúr, mimosúdneho i súdneho vymáhania, exekúcie a dohliadacieho konania bude pre mesto zabezpečovať víťaz súťaže.“


          V najbližších dňoch primátor vymenuje komisiu, ktorá vypracuje súťažné podklady a je predpoklad, že ku koncu roku inkaso pohľadávok pre Mesto Trenčín bude zabezpečovať tretí subjekt.


          Zároveň mesto pripravuje zoznam dlžníkov k 31. 12. 2004, ktoré doteraz neuhradili daň z nehnuteľnosti a poplatok za zber komunálneho odpadu. Zoznam bude v zmysle § 23b Zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov zverejnený na oficiálnej i internetovej strane mesta. 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!