Mesto pre zlú finančnú situáciu kosí svojpomocne

23. 5. 2011

S príchodom leta v meste bujnie tráva, ktorá by už potrebovala pokosiť. Realita je taká, že momentálne nie sú prostriedky na objednanie kosenia u spoločnosti, ktorá má na starosti zeleň. V tohtoročnom, vzhľadom na finančné možnosti mesta prísne reštriktívnom rozpočte mesta, je na starostlivosť o mestskú zeleň, detské ihriská a Brezinu vyčlenených 250 000 eur, čo postačuje iba na základné minimum ako výrub a rez ohrozujúcich stromov, čistenie zelene, trvalky v centre, cestnú zeleň, detské ihriská a uskladnenie zeleného odpadu.


Tým pádom neostávajú mestu Trenčín peniaze na kosenie zelene. Kosenie a hrabanie trávy stálo vlani 379 856 eur. „Služby, ktoré si objednávalo mesto, boli zbytočne neprimerane drahé. Vzniknutý stav riešime vďaka občanom, ktorí nám zdarma zapožičali traktory  a vyžínače, prostredníctvom súčasných zamestnancov Mestského hospodárstva, ktorí začali kosiť prioritne základné, materské školy a cestnú zeleň. Následne, podľa situácie sa bude kosiť centrum a ďalšie lokality. Uvítali sme ponuku dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú kosenie na Soblahovskej ulici a Dlhých Honoch a v ďalších častiach mesta.  Na čistenie a hrabanie zelene využívame nezamestnaných z úradu práce“ zhodnotil aktuálne práce Benjamín Lisáček, vedúci Útvaru interných služieb.


Mesto Trenčín aj touto cestou oslovuje občanov a firmy o pomoc pri riešení vzniknutej situácie spoluúčasťou na kosení, či zapožičaním kosačiek mestu. „Všetkým občanom, ktorí v ťažkej finančnej situácii mesta poskytli pomocnú ruku a iniciatívne a bezodplatne ponúkli svoje služby, ďakujeme a ich snahu hlboko oceňujeme,“ povedal primátor mesta Richard Rybníček.


Mesto vie pri nápomoci obyvateľov zabezpečiť odvoz pokosenej zelene a mechanizmov. „To že mesto dnes nemá finančné prostriedky pretože musí splácať dlhy z minulosti, neznamená, že musí ostať špinavé a zarastené trávou. Dnes si musíme pomôcť sami,“ uviedol Lisáček s tým, že občania, ktorí si chcú pokosiť pred svojim obydlím, odporúča, aby kontaktovali Pavla Dobiáša z Mestského hospodárstva a správy lesov na telefónnom čísle 0902 911 047.


V súčasnosti má mesto uzavretú zmluvu s dodávateľom prác, spoločnosťou Marius Pedersen. „Do budúcnosti zvažujeme nákup vlastných kosačiek, vyžínačov a nástrojov s cieľom zabezpečiť starostlivosť o zeleň vo vlastnej réžii. V prípade nepostačujúceho pokrytia, elektronickými aukciami najmeme najlacnejšie záhradnícke firmy na trhu,“ dodal Lisáček.


 


Mestské fontány ostanú toto leto suché


Jedným z dlhého radu šetriacich opatrení mesta pri súčasných astronomických dlhoch je aj odstávka mestských fontán. Mesto má dve fontány, vodníka a ešte jednu v mestskom parku. Ich prevádzka stojí takmer 23 tisíc eur ročne, pričom podstatná časť peňazí smeruje do prevádzky vodníka na Štúrovom námestí. Vodník podobne ako rozpočet mesta nateraz vyschol. Veríme, že jeho znovu spustenie bude zároveň odkazom pre Trenčanov, že sa zlé časy končia. Štúrovo námestie sa bude musieť tento rok zaobísť aj bez ďalšej, zimnej atrakcie. Na prevádzku mobilnej ľadovej plochy bolo pôvodne rozpočtované 35 tisíc eur.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!