Mesto postaví lávku pri Farskom kostole

26. 7. 2018

Trenčín získal 10 tisíc eur od Nadácie EPH na vybudovanie lávky pri Farskom kostole. Tá by mala byť hotová do konca novembra 2018.

Mesto pripravuje dokumentácie trás v lesoparku Brezina tak, aby bol možný pohyb chodcov, kočíkov, bicyklov a imobilných občanov (s pomocou druhej osoby) bez prekonávania zložitých bariér, hlavne schodísk.

bude lávka pri Farskom kostole

„Cieľom je prepojiť centrum mesta so sídliskom Juh, s ulicou Pod Brezinou a s Ulicou gen. M. R. Štefánika systémom pohodlných bezpečných chodníkov a cyklotrás s potrebným vybavením, ako sú odpočívadlá, lavičky, odpadkové koše, infotabule. Počítame aj s tým, že vybrané trasy budú mať v budúcnosti i verejné osvetlenie. Trasy vytvoria pohodlnejší prístup do lesoparku a podporia aj peší pohyb v rámci mesta, s cieľom obmedziť individuálnu automobilovú dopravu,“ uviedol hlavný architekt Trenčína Martin Beďatš. 

Dôležitým impulzom pre pohyb peších je aj sprístupnenie hradu druhým – novým vstupom od Čerešňového sadu, ktorého realizácia sa už začala. V tejto súvislosti je jednou z priorít mesta vybudovanie šikmej lávky medzi otvorom v opevnení nad Karnerom a plochou pred Farským kostolom. Tieto priestory sú dnes prepojené len pomerne dlhým a prudkým schodiskom. „Dizajn lávky bude prispôsobený kvalite okolitého historického prostredia,“ doplnil M. Beďatš.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!