Mesto ponúka štartovacie byty pre mladých

21. 8. 2018

Krajské mesto je pripravené prijať nových obyvateľov. Trenčín ponúka projekt „Štartovacie byty“. Mladí ľudia, resp. mladé rodiny do 35 rokov nielen z Trenčína, môžu už dnes podať žiadosť o nájomný byt.

Žiadosť a dodatočné dokumenty sú k dispozícii v sekcii Pre občanov – Bývanie, alebo priamo v Klientskom centre MsÚ v Trenčíne. Žiadateľ musí spĺňať kritériá podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Jednou zo základných podmienok pre pridelenie štartovacieho bytu je trvalý pobyt v Trenčíne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!