Mesto pomáhalo odvážať pne

5. 5. 2009

Detský domov rodinného typu Lastovička v Trenčíne poskytuje prístrešie a starostlivosť viac ako 20 deťom. Život týchto detí nie je ľahostajný ani mnohým ľuďom a organizáciám, ktoré sa často krát snažia detskému domovu pomáhať nielen materiálne. Pomocnú ruku Detskému domovu Lastovička podalo aj Mesto Trenčín. Prostredníctvom svojej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín v piatok  24. apríla 2009 zabezpečilo odvoz konárov a kmeňov stromov z areálu detského domova.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!