Mesto podporí aktivity v oblasti práce s mládežou

28. 3. 2014

Mesto Trenčín vyhlásilo Dotačné kolo na aktivity v oblasti práce s mládežou na rok 2014. Uzávierka prijímania žiadostí je  30.  apríla 2014.


O podporu môžu žiadať organizácie zaoberajúce sa mládežníckou politikou ako participácia mládeže, výchova k aktívnemu občianstvu či dobrovoľníctvo. Môže ísť o právnické osoby, mimovládne organizácie, verejné inštitúcie ako knižnice, galérie, školy či cirkevné inštitúcie.


Podrobné informácie o podmienkach dotačného kola sú zverejnené na hlavnej stránke www.trencin.sk pod bannerom Dotácie v oblasti práce s mládežou.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!