Mesto plánuje vystúpiť zo Spoločného stavebného úradu

22. 9. 2011

Primátor Trenčína Richard Rybníček predloží na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 29. septembra návrh na vypovedanie Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu v Trenčíne, ktorý okrem mesta združuje aj 25 okolitých obcí. Rybníček sa rozhodol vystúpiť zo spoločného úradu na návrh jeho prednostu Jána Forgáča, ktorý v ňom pôsobí od marca. Hlavným dôvodom vypovedania zmluvy  je nesúlad so zákonom.


„Referenti vykonávali v jednotlivých obciach štátny stavebný dohľad, avšak tí sú zamestnancami mesta a nie danej obce, takže na to nemali podľa zákona oprávnenie. Uvedený problém je problémom všetkých spoločných stavebných úradov, nie je riešený platnou legislatívou a je prakticky neriešiteľný,“ komentoval svoj postoj prednosta úradu Forgáč, ktorý s Rybníčkom výpoveď prerokoval aj s Radou starostov. „V prípade schválenia návrhu začne 1. októbra plynúť trojmesačná výpovedná lehota a stavebný úrad sa osamostatní k 1. januáru.“


Rybníček uviedol, že osamostatnenie stavebného úradu je súčasťou reštrukturalizácie mestského úradu, ktorá v týchto dňoch finišuje. „Prvoradou úlohou úradu je poskytovať odborný a špičkový servis pre občanov nášho mesta. Zriadenie spoločného úradu nie je ani pre mesto ekonomicky výhodné, keďže podľa zmluvy platí alikvotnú časť nákladov na činnosť úradu podľa počtu obyvateľov, ktorá však neodráža reálny podiel konaní na území mesta a v jednotlivých obciach. Tiež vyťaženosť referentov ide na vrub konaní v meste,“ povedal.


To potvrdil aj prednosta Forgáč. „Spoločný stavebný úrad pri súčasnom personálnom obsadení deviatimi stavebnými referentmi nie je schopný kvalitne, racionálne a efektívne zabezpečovať v zmluve dohodnuté činnosti pre jednotlivé obce a samotné mesto Trenčín,“ dodal Forgáč s tým, že časť referentov bude prepustená s možnosťou uplatnenia v jednotlivých obciach.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!