Mesto dostane peniaze na ďalšie cyklotrasy

29. 11. 2019

Je to povrdené. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo pre Trenčín nenávratný finančný príspevok na vybudovanie cyklotrás na Záblatskej ulici a Ulici Ľ. Stárka. Spolu ide o vyše 500 tisíc eur.

Pri priemyselnom parku v mestskej časti Západ mesto vybuduje novú cyklotrasu v dĺžke 148 metrov formou oddeleného obojsmerného cyklistického chodníka. Tým sa prepoja dva iné úseky cyklochodníkov v tejto časti mesta. Pribudne tu i bezbariérový priechod pre chodcov. Cyklotrasa umožní prepojenie mestskej časti Záblatie s priemyselným parkom popod podjazd železničnej trate. Mesto uspelo s týmto projektom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a získalo na jeho realizáciu necelých 86 tisíc eur.

Nová cyklistická komunikácia, ktorá sprístupní priemyselný park po Ulici Ľ. Stárka, bude mať dĺžku vyše 2,6 km. Vybudujú ju formou oddeleného obojsmerného cyklochodníka v dĺžke viac ako 540 metrov, vrátane nájazdových rámp. Cyklotrasa bude od cesty oddelená zeleným ostrovčekom. Spoločný chodník pre cyklistov a peších bude mať dĺžku takmer 1,4 km a vyznačený cyklokoridor necelých 680 metrov. V dotknutom území mesto vybuduje aj bezbariérový priechod pre chodcov. Trenčín na toto ďalšie skvalitnenie cyklistickej dopravy v meste dostane takmer 421 tisíc eur z eurofondov.

Doteraz sa mesto Trenčín uchádzalo o nenávratný finančný príspevok z EÚ s deviatimi projektami na cyklotrasy a vo všetkých prípadoch uspelo. Spolu ide o obnos vo výške takmer 3,1 milióna eur. Niektoré cyklotrasy sú už hotové, ostatné v rôznych štádiách prípravných procesov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!