Mesto buduje nový priechod na štátnej ceste

27. 9. 2018

Na štátnej ceste I/61 (hlavná cesta do Dubnice n./Váhom) došlo už k viacerým mimoriadne tragickým udalostiam. Keďže sa ani po tom z hľadiska bezpečnosti chodcov nič nedialo, rozhodlo sa Mesto suplovať úlohu štátu a vybudovať tu priechod pre chodcov. Predchádzala tomu komunikácia so Slovenskou správou ciest i dopravným inšpektorátom. Proces prípravy trval dlho, približne dva roky. Mesto totiž muselo majetkovo – právne vysporiadať pozemky, pričom v tomto prípade šlo o takmer 50 vlastníkov.

Práce na priechode pre chodcov a cyklistov na štátnej ceste I/61 (hlavná cesta do Dubnice) sa začali 25. septembra. Tie budú spojené aj s výstavbou ešte jedného priechodu pre chodcov, a to cez cez ulicu Jána Derku (župná cesta).  Priechod na hlavnej ceste bude kombinovaný s priechodom pre cyklistov a so stredovým ochranným ostrovčekom. Jeho celková šírka bude až 6 metrov. Od priechodu bude vybudovaný nový chodník a cyklochodník do podchodu pod železničnou traťou. Doplnené bude i verejné osvetlenie. Oba priechody budú nasvietené a vybavené dlažbou pre nevidiacich a slabozrakých.  Práce by mali byť ukončené do piatich týždňov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!