Mesto bude naďalej dotovať detské jasle

18. 8. 2005

         Od 1. júla majú nárok na rodičovský príspevok vo výške 4110 Sk aj zamestnaní, podnikajúci či študujúci rodičia, ktorí umiestňujú svoje deti do predškolských zariadení – detských jaslí v priebehu prvých troch rokov ich života alebo šiestich rokov u detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Je to zmena v ich živote, pretože doteraz mali príspevok krátený.


          Novú zákonnú normu privítalo aj Mesto Trenčín, zriaďovateľ jediných detských jaslí na svojom území, nachádzajúcich sa na Ul. 28. októbra. „Doteraz bola pri určovaní výšky poplatku za poskytovanie starostlivosti v detských jasliach zohľadňovaná skutočnosť, že takýmto rodičom bol vyplácaný skrátený rodičovský príspevok,“ uviedla Alena Fischerová, riaditeľka Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m.r.o., ktoré sú prevádzkovateľom jaslí. Pre rozpočet mesta to znamenalo doplácať na prevádzku jaslí ročne približne 3 mil. korún, čo pri súčasnej naplnenosti zariadenia 40 miest predstavuje na jedno dieťa 6250 Sk mesačne!


          Pod ťarchou týchto argumentov členovia Mestskej rady v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí schválili 11. augusta zmenu za úhradu týchto služieb. Od 1. augusta poplatok za starostlivosť, poskytovanú v Detských jasliach na Ul. 28. októbra, bude totožný s výškou rodičovského príspevku, stanoveného zákonom. V čase neprítomnosti dieťaťa v jasliach, trvajúcej mesiac a viac bude poplatok krátený o polovicu. Náklady na stravovanie dieťaťa ostávajú nezmenené vo výške 30 Sk na deň.


          Podľa slov A. Fischerovej sa tak náklady mesta na chod jaslí znížia približne  o 2 milióny Sk ročne, ktoré mesto použije v iných oblastiach sociálnych služieb.


          Rodičovský príspevok je určený na zabezpečenie starostlivosti o dieťa. Dieťa pracujúcich rodičov strávi v detských jasliach zmysluplne čas, čo sa kladne prejavuje pri jeho vývoji. Podľa analýz Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu do jaslí chodia najmä deti z rodín, ktoré nie sú sociálne odkázané, ale z vyšších príjmových skupín, kde sa rodičia ponáhľajú do práce, aby neprišli o lukratívne miesta. Navyše, mesto bude naďalej prispievať na prevádzku tohto zariadenia sumou vyššou ako 1 milión korún.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!