Mesto bude deratizovať

27. 9. 2013

Mesto Trenčín zabezpečí od 1.10.2013 do 15.10.2013 deratizáciu priestranstiev verejnej zelene, vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni a  niektorých objektov v majetku mesta. 


Deratizáciu vykoná firma Pavol Beták – ASANA, s.r.o., Kubranská 181/269, Trenčín.


Deratizačné práce budú zrealizované na verejných plochách zelene na sídlisku Kvetná, v Zámostí – Nové Zlatovce, Zlatovce, pred železnicou, na sídlisku Juh, v centre mesta – Dolné mesto, pri bytovkách pri Leoni, na sídlisku Noviny, Sihoť I.,II.,III.,IV, Pod Sokolice, v Kubre, Kubrici a Opatovej.


Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabránili tak kontaktu zvierat s návnadami.


 


V októbri aj deratizácia verejnej kanalizácie


Od 14.10.2013 do 31.10.2013 vykoná Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Trenčín prostredníctvom firmy DDD STAR, s.r.o., Zeleneč na území mesta deratizáciu verejnej kanalizácie v Trenčíne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!