Medzi porotcami, ktorí rozhodnú o novom vzhľade Mierového námestia, je aj Karol Kállay

6. 12. 2006

          Architektonicko – urbanistická súťaž návrhov na rekonštrukciu Mierového námestia je v štádiu posledných príprav pred jej samotným vyhlásením. Súťažné podmienky sú spracované v zmysle verejného obstarávania, významná pre Mesto Trenčín pri ich príprave bola pomoc Slovenskej komory architektov v Bratislave.


          V záujme čo najširšieho obsadenia tejto medzinárodnej súťaže, primátor Trenčína Branislav Celler menoval odbornú komisiu pre prípravu súťažných podkladov a zároveň porotu na vyhodnotenie návrhov tejto súťaže na čele s významným českým architektom Alešom Burianom. Jej ďalšími členmi sú renomovaní slovenskí architekti Imrich Pleidel, Ivan Masár a Karol Hoffman, stavební inžinieri Dušan JasečkoPavel Mikuláš, predstaviteľky historicko – umeleckej obce Monika Vrzgulová a akademická maliarka Eva Mišáková-Ábelová. Trenčianskych architektov zastupujú v komisii Milan Rožník a vedúca útvaru architektúry a stratégie MsÚ Adriana Mlynčeková. „Tieto významné mená sú zárukou čo najväčšej objektívnosti celej súťaže. Navyše, minimálna účasť trenčianskych architektov v komisii umožňuje práve domácim architektom zúčastniť sa súťaže. Čo ma však mimoriadne teší je, že môžem oficiálne oznámiť, že členstvo v komisii prijal aj Karol KÁLLAY, jeden z najlepších svetových umeleckých fotografov súčasnosti, ktorý časť života prežil v Trenčíne, kde začal aj fotografovať,“ vyjadril sa k zloženiu komisie B. Celler.


          Trenčín je posledné z krajských miest, ktoré neprešlo dôkladnou rekonštrukciou centrálneho historického námestia. Samotná nová tvár námestia má za cieľ vyzdvihnúť historickú jedinečnosť tohto miesta a zároveň vytvoriť nové súčasné centrum života Trenčanov. Z tohto dôvodu sa zmenil aj pôvodný termín vyhlásenia súťaže, ktorým bola polovica novembra tohto roku. „Aby sa  zväčšila atraktivita pre súťažiacich, zvýšili sme finančné ohodnotenie cien za prvé tri miesta. V takomto prípade musíme postupovať v intenciách verejného obstarávania. Podklady sú pripravené tak, aby po ich odsúhlasení odbornou komisiou mohli byť zaslané do Vestníka pre verejné obstarávanie a uverejnené na stránkach Slovenskej komory architektov a Mesta Trenčín,“ povedala členka komisie A. Mlynčeková.


          Prvé zasadnutie komisie je naplánované na 12. december, čo zároveň znamená, že samotná súťaž by mohla byť pri zhode jej členov vyhlásená do konca tohto roka.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!