Materské školy počas prázdnin

20. 6. 2017

Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín bude počas letných prázdnin prerušená pre potrebu dôkladného čistenia priestorov, dezinfekciu prostredia a hračiek, ako aj pre čerpanie dovolenky zamestnancov.  • V auguste budú zatvorené tieto škôlky: MŠ na Kubranskej 20, MŠ Niva 9, MŠ na Legionárskej 37, MŠ Stromová 3, MŠ Švermova 24, MŠ J. Halašu 11, MŠ Šmidkeho 12, MŠ Pri parku 14, MŠ Medňanského 9 a MŠ Na dolinách 27.

  • MŠ na ulici M. Turkovej 5 a MŠ na Soblahovskej 22 budú zatvorené od 3. do 31. 7. 2017.

  • MŠ na Považskej 1 bude mať prerušenú prevádzku v čase od 17. 7. do 11. 8. 2017.

  • Š na 28. októbra 7 bude zatvorená v čase od 24. 7. do 4. 8. a od 14. 8. do 31. 8. 2017.

  • V elokovanom pracovisku Východná 9 bude prevádzka prerušená v čase od 21. 8. do 31. 8. 2017.

  • Ak sa začne plánovaná rekonštrukcia v MŠ Opatovská 39 a MŠ Šafárikova 11, budú mať obe materské školy prevádzku prerušenú počas celých letných prázdnin.  

Prevádzka vo všetkých materských školách sa začne 4. septembra 2017.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!