Máte viac bioodpadu? Sú naň aj špeciálne vrecia

13. 4. 2018

Kompostovateľné vrecia určené výhradne na biologicky rozložiteľný komunálny odpad si občania môžu kúpiť v Klientskom centre Mestského úradu.


Vrecia na bioodpad sú doplnkovou službou pre triedenie bioodpadu. V našom meste sú v tomto roku novinkou, pričom nemajú nahrádzať domácnosťou zvolený systém triedenia bioodpadu.


V súčasnom období sa však obyvateľom môže stať, že napríklad pri upratovaní a čistení záhrad majú väčšie množstvo bioodpadu, ako sa im vojde do klasickej hnedej bionádoby alebo viac, ako dokážu sami skompostovať.


Bioodpadom tak môžu naplniť aj kompostovateľné 120-litrové vrecia označené nálepkou „Marius Pedersen“ určené výlučne na tento druh odpadu.


Naplnené vrece bude vyvezené na kompostáreň. Je však potrebné ho vyložiť v termíne podľa Harmonogramu vývozu bioodpadu, ktorý nájdete na stránke harmonogramov vývozov odpadu www.trencin.sk/124419

Vrece treba vyložiť na ulici, kde sa nachádzajú bionádoby. Nie na ulici, kde sa nenachádza žiadna bionádoba, lebo takú ulicu nemá vývozné vozidlo v trase.


Vrecia na bioodpad je možné zakúpiť v Klientskom centre MsÚ. V cene vreca 2,10 € sú zahrnuté náklady na jeho odvoz a uloženie odpadu na kompostáreň.


Keďže ide o kompostovateľné vrece, jeho trvanlivosť je 90 dní odkedy sa začne využívať.


Pripomíname, že do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRO) nepatrí biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. V žiadnom prípade tam nepatria plasty, sklo, kovy, kamene, nebezpečný odpad, rôzne oleje a iné kvapaliny, zmesový odpad, stavebný odpad, textil, popol, uhlie, jednorazové plienky, uhynuté zvieratá a časti tiel uhynutých zvierat, ani zvieracie exkrementy.


Do zbernej nádoby alebo vreca na bioodpad patrí slama, tráva, seno, burina, lístie, odrezky z konárov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, kvety a iné rastliny.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!