Máte psíka? Pozor, čipovanie psov je povinné!

27. 6. 2019

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť jeho označenie mikročipom najneskôr do 31. októbra 2019.

Označiť zviera mikročipom môže len súkromný veterinárny lekár, ktorý je oprávnený požadovať úhradu za trvalé označenie psa najviac 10 eur.

Ak je vlastníkom psa osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, u psov narodených do 31. októbra 2019, uhradí označenie súkromnému veterinárnemu lekárovi štát.

Postup pri uplatňovaní náhrady za označenie psa mikročipom je zverejnený na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (www.svps.sk).

Povinnosť označiť psov implantovateľným transpondérom (mikročipom) ustanovuje novela zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Vlastník psa narodeného po 1. septembri 2018 je povinný zabezpečiť jeho trvalé označenie mikročipom pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!