Lávka pri fare je prvým krokom v debarierizácii Breziny

2. 4. 2019

K pomerne strmému schodisku, ktoré ako jediné donedávna spájalo Mariánske námestie s lesoparkom Brezina, pribudla šikmá lávka so zábradlím. Ide o prvý krok v snahe sprístupniť Brezinu čo najväčšiemu počtu ľudí – chodcom s kočíkmi či bicyklami a s pomocou druhej osoby aj imobilným občanom.

Vybudovanie lávky súvisí s dlhodobým zámerom mesta prepojiť centrum so sídliskom Juh, s ulicou Pod Brezinou a s Ulicou gen. M. R. Štefánika systémom pohodlných bezpečných chodníkov a cyklotrás s potrebným vybavením, ako sú odpočívadlá, lavičky, odpadkové koše, infotabule.

Na lávku nad Karnerom sv. Michala získalo Mesto Trenčín 10 tisíc eur od Nadácie EPH. Ďalších necelých 7 tisíc eur platilo zo svojho rozpočtu.

Do lesoparku Brezina sa za novou lávkou vstupuje cez otvor v mestskom opevnení. Mesto pracuje aj na projekte jeho úpravy. Nakoľko ide o zásah do pamiatky, postup konzultuje s Krajským pamiatkovým úradom. V pláne má otvor upraviť odstránením schodu a úpravou naň nadväzujúceho kamenného chodníka v lesoparku, a to aj s výmenou dreveného portálu.

lávka

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!