Kvalita ovzdušia je vec každého z nás

21. 12. 2018

V ovzduší mesta Trenčín boli zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc (PM10). Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne žiada občanov, fyzické a právnické osoby, aby zabezpečili obmedzenie úletov tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia.

K znečisťovaniu ovzdušia prispieva stavebná činnosť, automobilová doprava, lokálne vykurovanie budov a rodinných domov tuhými palivami. S príchodom chladného obdobia sa kvalita ovzdušia každoročne zhoršuje. Ide najmä o dôsledok vykurovania tuhými palivami. Často je znásobené spaľovaním odpadov alebo iného paliva, ako určuje výrobca spaľovacieho zariadenia. Tiež k tomu prispieva prevádzkovanie kotlov s nedokonalým spaľovaním.

Žiadame preto občanov, aby uprednostnili v spaľovacích zariadeniach, ak je to možné, plynné palivo. V zariadeniach na spaľovanie tuhých palív sa môžu spaľovať len na to určené palivá.

Aby sa znížilo riziko prekročenia limitných hodnôt pre častice PM 10, odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Trenčín, v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky OÚ Trenčín č.9/2014, vyhlásil uplatňovanie opatrení akčného plánu na zlepšenie kvality ovzdušia pre katastrálne územia mesta Trenčín.

Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia na území SR sú dostupné na www.shmu.sk, informácie o kúrení v domácnostiach na vykurovanie.enviroportal.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!