Krytá plaváreň od soboty otvorená!

8. 4. 2011

Po niekoľkých týždňoch od prebratia do správy získalo mesto Trenčín povolenie hygieny na otvorenie krytej plavárne. Plaváreň bude otvorená v sobotu 9. apríla, na túto udalosť dlho čakali najmä školy, ktoré v nej mali objednané plavecké kurzy.


„Plaváreň sme po predchádzajúcom správcovi prebrali 1. marca. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne poukázal na viacero nedostatkov, ktoré sme museli odstrániť, a preto sme plaváreň nemohli otvoriť skôr. Dané nedostatky boli spôsobené dlhoročnou absenciou bežných opráv,“ uviedol Benjamín Lisáček, vedúci útvaru interných služieb. Mesto pred súhlasným stanoviskom hygieny muselo opláštiť  vyrovnávacie nádrže, vymeniť príruby bazénových vpustí, kompletne zalepiť pretekajúci bazén a vysporiadať sa so zatekajúcou strechou.


Mesto ako staronový správca nepreberá akékoľvek podlžnosti predchádzajúceho správcu, spoločnosti IB správcovská. „ Čo sa týka permanentiek, vydaných touto spoločnosťou, mesto ich nebude akceptovať.  IB správcovská by sa mala zodpovedne postaviť k danému problému a odškodniť svojich klientov,“ dodal Lisáček.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!