Križovatka „Pod mostom“ vyriešená

5. 7. 2009

S prezentáciou riešenia dopravnej situácie pod trenčianskym cestným mostom predstúpili v stredu 1. júla pred novinárov inžinieri akciovej spoločnosti Dopravoprojekt. Štúdiu budúceho riešenia komunikácií pod cestným mostom si dalo vypracovať Mesto Trenčín.  Podľa slov primátora Branislava Cellera sa práve mesto stalo zadávateľom úlohy, aby bola zabezpečená autonómnosť celého procesu. „Hľadáme nezávislé riešenie pre dopravu, ktoré nám nebude diktovať žiaden investor.  Križovatku v centre Trenčína treba prebudovať bez ohľadu na okolité investície,“ povedal na úvod primátor.


Aktuálny dopravný prieskum


Dopravoprojekt tesne pred prezentáciou opätovne overil sčítanie automobilov prieskumom v dopravnej špičke v trvaní dvakrát po 4 hodiny. ,, Chceli sme priniesť a prezentovať najčerstvejší prieskum dopravnej situácie,“ uviedol výsledky hlavný inžinier Dopravoprojektu Jozef Harvančík.


Na základe zistených údajov vznikla animácia dopravy v čase najväčšieho náporu vozidiel na cestách. Tá preukázala, že navrhované dopravné riešenie okružnou križovatkou s tzv. bypassmi  ( ako napr. pri OZC MAX Trenčín ) by umožnilo kontinuálny pohyb automobilov bez zbytočného čakania. Zároveň zobrazila reálnu situáciu narastania automobilov až do roku 2020, pričom zohľadnila aj automobily smerujúce do navrhovaného obchodného centra. ,, Samotné centrum nepredstavuje významný  nárast počtu automobilov. Z celkového počtu áut, ktoré prechádzajú týmto dopravným uzlom sú to necelé 4%. Križovatka musí byť do budúcnosti upravená bez ohľadu na potenciálnu výstavbu v jej okolí,“ spresnil J. Harvančík.Dopravná situácia


Základnou zmenou pre vodičov bude zjazd z cestného mosta. Na ňom nebudú môcť, tak ako je to dnes,  odbočiť doľava, ale cesta bude obojsmerne vedená na kruhový objazd vpravo, ktorý sa nachádza v mieste dnešnej svetelnej križovatky. Práve typ okružnej križovatky s tzv. bypasmmi (teda komunikáciami kopírujúcimi kruhový objazd bez obmedzenia), ktorý Trenčania poznajú už niekoľko rokov spred OZC Max odľahčí dopravu tak, že dopravný kolaps by mal byť v tejto časti mesta minulosťou.


 Cyklisti a chodci


V dopravnom riešení sa myslelo aj na cyklistov a chodcov. Pripravuje sa cyklistický chodník, ktorý umožní bezkolízne napojenie cyklistov smerujúcich na most a z mosta do centra mesta a a podchod pre peších s napojením v troch bodoch vybudovaný pod križovatkou. ,, Navrhujeme ho riešiť ako otvorený, teda nebude to žiadna čierna diera, bude tam denné svetlo.“ spresnila Viktoria Chomová z Dopravoprojektu.
Doprava a Aupark


Investorom dopravného riešenia pod mostom nebude mesto Trenčín. Hlavnú úlohu v celom procese zohrá investor nového obchodno-zábavného centra Aupark. Podľa vyjadrenia primátora Branislava Cellera výstavba im nemôže byť povolená do momentu vyriešenia dopravy. Zároveň rezolútne odmietol, že by mohla nastať súčasne situácia rekonštrukcia križovatky a výstavby Auparku: ,,To nie je možné, investor musí počítať s tým, že najskôr bude upravená križovatka a s ňou súvisiace komunikácie.“<!– –>Križovatka „Pod mostom“ (video vizualizácia)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!