Križovatka pod Juhom už so svetelnou signalizáciou

28. 10. 2010

V piatok 29. októbra bude približne od 12.00 hod. spustené do prevádzky svetelné dopravné značenie na problémovej križovatke pod Juhom. Ide o dočasné riešenie, ku ktorému pristúpilo Mesto Trenčín aj napriek tomu, že nie je vlastníkom ani správcom ciest, ktoré vstupujú do križovatky.


Cestná svetelná signalizácia bude zosynchronizovaná s najbližšími križovatkami, aby nevznikali zápchy. Trvalé riešenie križovatky bolo naprojektované ako súčasť stavby 2. cestného mosta cez rieku Váh v Trenčíne, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie. Na realizáciu stavby investor SSC IVSC Žilina už vyhlásil výberové konanie. Mesto Trenčín už v minulosti požiadalo investora stavby, aby uvedenú križovatku zaradil medzi priority stavby a realizoval ju pokiaľ možno hneď na začiatku investície. Preto bude  riešenie križovatky prostredníctvom cestnej svetelnej signalizácie dočasné a jej technické prvky bude môcť mesto využiť aj pri riešení iných križovatiek.


Upozorňujeme vodičov, že touto úpravou križovatky pod Juhom pri benzínovej pumpe dochádza k zmene prednosti v jazde pri odbočovaní v smere na sídlisko Juh.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!