Križovatka Legionárska – Električná s podchodom

6. 9. 2005

          Tento mesiac sa začne proces vydávania územného rozhodnutia na konanie I. etapy Juhovýchodného obchvatu (JVO) Mesta Trenčín, výstavbu druhého cestného mosta, aby sa mohla uskutočniť verejná súťaž na firmu, ktorá spracuje projekt pre stavebné povolenie a ponukové konanie. Projekt by mal byť ukončený začiatkom roku 2006.


          V rámci prípravných prác k územnému konaniu JVO Mesto Trenčín oslovilo všetkých účastníkov konania, inštitúcie, organizácie i občanov s cieľom oboznámiť ich s uvedenou stavbou. Jediný rozpor nastal pri riešení dosť neprehľadnej križovatky ulíc Legionárska – Električná. „Dostal som petíciu, ktorú podpísalo asi 300 občanov. Žiadali, aby dopravné riešenie tejto križovatky bolo zmenené. V projekte je navrhnuté jej rozdelenie do dvoch téčkových križovatiek, pri ktorom by došlo k záberom pozemkov v časti Biskupice a na Legionárskej ul.,“ hovorí primátor Trenčína Branislav Celler


          Podľa slov štatutára Mesta Trenčín, riešenie križovatky bolo navrhované ako maximalistické, ale zároveň aj ako najlepšie z dopravného hľadiska. „Dôležité je riešenie  nového mosta a táto križovatka nie je až taká prioritná. Najvyhovujúcejší dopravný variant zasahuje do vlastníckych práv právnických i fyzických osôb, preto som petícii vyhovel. Do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie už bude zabudované namiesto rozdelenia križovatky jej zachovanie s podchodom pre chodcov a cyklistov,“ uzavrel problematiku B. Celler.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!