Komunálny odpad budú v novom roku vyvážať v nepárnych týždňoch

28. 12. 2020

Doteraz sa čierne nádoby na komunálny odpad, ktoré mali frekvenciu vývozu 1 raz za 14 dní, spred rodinných domov vyvážali vždy v párny týždeň. Prečo dochádza k zmene?

Rok 2020 má 53 týždňov, teda nepárny počet.

Posledný vývoz čiernych nádob v roku 2020 bol v 52. týždni.

Aby bola zachovaná frekvencia vývozu raz za 14 dní, v novom roku 2021 vychádza vývoz v prvom, teda nepárnom týždni.

Najbližšie sa teda budú nádoby na komunálny odpad vyvážať v týždni od 4. januára 2021.

Bežný vývozný deň sa nemení.

Nič sa nemení pre obyvateľov, ktorých komunálny odpad je vyvážaný raz za týždeň.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!