Komisie a výbory mestských častí sa neuskutočnia

27. 3. 2020

Pre mimoriadnu situáciu, ktorú vyhlásila slovenská vláda v súvislosti so šírením koronavírusu a pribúdajúcimi prípadmi ochorenia COVID-19, nebudú v Trenčíne zasadať komisie pri mestskom zastupiteľstve a rovnako nebudú rokovať výbory mestských častí. Tento stav potrvá do odvolania mimoriadnej situácie na Slovensku.

Poslanci budú o najdôležitejších materiáloch pre komisie a VMČ diskutovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Pripomíname, že stanoviská VMČ a komisií sú len odporúčacie. Rozhodujúce slovo bude mať hlasovanie poslancov mestského parlamentu. Jeho najbližšie zasadnutie je naplánované na 29. apríla 2020.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!