Klub darcov ponúka podporu

7. 3. 2018

Verejnoprospešné aktivity obyvateľov miest a obcí okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou podporí Klub darcov Trenčianskej nadácie prostredníctvom grantového kola.


Grantové kolo bolo vyhlásené 5. marca. Je zamerané na podporu projektov týkajúcich sa voľného času detí a mladých ľudí, kultúry, športu, skvalitňovania životného prostredia, sídliskových aktivít, podporu tradícií, prevencie kriminality, vzdelávania i pomoci zdravotne postihnutým.


Do 16. marca sa môžu záujemcovia prihlásiť na seminár, ktorý im pomôže zostaviť projekt v súlade s grantovou výzvou a pripraví ich pre projektové a finančné riadenie projektu a jeho propagáciu počas realizácie. Seminár sa uskutoční v termíne do 30. marca 2018 v priestoroch Trenčianskej nadácie. Kontakt v prípade záujmu o účasť na seminári: tnn@trencianskanadacia.sk , 0907 403 253, projektová manažérka Nikola Sedláčková.


Uzávierka predkladania projektov bude 6. apríla 2018. Do tohto termínu musia byť projekty doručené do kancelárie Trenčianskej nadácie na Kniežaťa Pribinu 3, 911 01 Trenčín.


O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, kultúrne a voľnočasové inštitúcie či neformálne skupiny obyvateľov. Celková hodnota projektu nie je obmedzená, ale maximálna odporúčaná výška podpory jedného projektu je 500 eur. Viac o grantovom kole nájdete na www.trencianskanadacia.sk.Klub darcov je nadačný fond Trenčianskej nadácie založený v roku 2003 správnou radou nadácie. Jeho cieľom je prostredníctvom rozvíjania individuálneho darcovstva podporovať verejnoprospešné aktivity v regióne. Je to tiež unikátny projekt realizovaný súčasne vo viacerých mestách Slovenska ďalšími komunitnými nadáciami združenými v Asociácii komunitných nadácií Slovenska


Členom klubu sa môže stať každý, kto každoročne daruje do nadačného fondu aspoň 10 €. Získa tak ročné členstvo a možnosť zúčastniť sa klubového stretnutia, na ktorom spolu s ostatnými členmi rozhoduje o použití darovaných prostriedkov. V štrnástom ročníku mal Klub darcov 37 členov. Od svojho vzniku podporil množstvo verejnoprospešných projektov v Trenčíne a okolí.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!