Kedy vykladať vrecia s odpadom pred prevádzky

28. 3. 2014

Označené čierne vrecia môžu podnikatelia v centrálnej mestskej zóne vykladať na verejné priestranstvo denne od 6.00 do 7.00 hodiny a od 13.00 do 14.00 hodiny. Vykladať vrecia v inom čase je zakázané.


Zber zmesového komunálneho odpadu (KO) vrecovým systémom umožňuje prevádzkam Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 15/2013 o odpadoch a to na miestach, kde nie je možné prideliť nádobu na odpad. Ide o tieto časti mesta: Mierové námestie, Štúrovo námestie, ulice Farská, Matúšova, Marca Aurélia, Sládkovičova, Vajanského, časť Hviezdoslavovej ulice, Palackého, Hasičská, Hviezdová, Vojtecha Zamarovského a Mariánske námestie.


Občania bývajúci v tejto oblasti majú zabezpečený zber zmesového KO zbernými nádobami.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!