Kde pokračuje čistenie komunikácií po zime?

28. 4. 2018

Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení komunikácií v ich lokalite. Na vchodoch bytových domov a vo výveskách mesta budú umiestnené približne týždeň pred čistením. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase plánovaného čistenia preparkovať vozidlá.

Aktuálne čistia cesty až do 11. mája v mestskej časti Západ:

Pondelok 30. apríla 2018

06.00 až 18.00 h – ul. Brančíkova, Svätoplukova, Rastislavova, Royova, Ľ. Stárka smer Čierny mostek, chodník v podjazde Vlárska

18.00 až 06.00 h – Nové Zlatovce, ul. Vážska, Jedľová, Lipová, Višňová, Javorová, Brezová, Prúdy

Streda 2. mája 2018

06.00 až 18.00 h – ul. Kožušnícka, Bavlnárska, Obchodná
18.00 až 06.00 h – Orechové – ul. Orechovská, Chotárna

Štvrtok 3. mája 2018

06.00 až 18.00 h – ul. Kvetná, Dukl. hrdinov, Hollého, Školská, Budovateľská
18.00 až 06.00 h – Orechové, Istebník – Jánošíkova, Medňanského, Podjavorinskej, Ružová

Piatok 4. mája 2018

06.00 až 18.00 h – ul. Továrenská, Súťažná, Súhrady, Lesnícka
18.00 až 06.00 h – ul. M. Slovenskej, Záhradná, Hroznová, Slivková, J. Prháčka

Pondelok 7. mája 2018

06.00 až 18.00 h – Orechové, Istebník – ul. M. Kišša, Žabinská, Radlinského, Kvetinová, Široká
18.00 až 06.00 h – Zlatovce – ul. Okružná, Na záhrade, Na dolinách

Streda 9. mája 2018

06.00 až 18.00 h – ul. Majerská, novostavby, Horné Orechové
18.00 až 06.00 h – Zlatovce – ul. Poľovnícka, Severná, Jarná, Malozáblatská, Kňažská

Štvrtok 10. mája 2018

06.00 až 18.00 h – ul. Hlavná, Hanzlíkovská od Kamenca po žel. priecestie
18.00 až 06.00 h – Záblatie – ul. Pri parku, Ku kyselke

Piatok 11. mája 2018

06.00 – 18.00 h – Záblatie – ul. Záblatská od otoču autobusov, Poľnohospodárska, Rybáre, Dolné pažite
18.00 – 06.00 h – dorábky, nedorobky

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!