Kde budú najbližšie čistiť komunikácie po zime?

7. 5. 2018

Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení komunikácií v ich lokalite. Na vchodoch bytových domov a vo výveskách mesta budú umiestnené približne týždeň pred čistením. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase plánovaného čistenia preparkovať vozidlá.

Aktuálne čistia cesty až do 11. mája v mestskej časti Západ:

Pondelok 7. mája 2018

6.00 až 18.00 h – Orechové, Istebník – ul. M. Kišša, Žabinská, Radlinského, Kvetinová, Široká
18.00 až 6.00 h – Zlatovce – ul. Okružná, Na záhrade, Na dolinách

Streda 9. mája 2018

6.00 až 18.00 h – ul. Majerská, novostavby, Horné Orechové
18.00 až 6.00 h – Zlatovce – ul. Poľovnícka, Severná, Jarná, Malozáblatská, Kňažská

Štvrtok 10. mája 2018

6.00 až 18.00 h – ul. Hlavná, Hanzlíkovská od Kamenca po žel. priecestie
18.00 až 6.00 h – Záblatie – ul. Pri parku, Ku kyselke

Piatok 11. mája 2018

6.00 – 18.00 h – Záblatie – ul. Záblatská od otoču autobusov, Poľnohospodárska, Rybáre, Dolné pažite
18.00 – 6.00 h – dorábky, nedorobky

Harmonogram čistenia – mestská časť Juh:

Pondelok 14. 5. 2018

6.00  – 18.00 h – ul. Saratovská, gen. Svobodu

18.00 –  6.00 h – ul. gen. Svobodu, Východná po poslednú odbočku

Utorok 15. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. Východná po poslednú odbočku, výjazdy na Ul. gen. Svobodu

18.00 – 6.00 h – ul. Východná od poslednej odbočky po kotolňu

Streda 16. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. Liptovská, Šafárikova – horná (aj pod garážami)

18.00 – 6.00 h – ul. Bazovského, Vansovej

Štvrtok 17. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. Halašu – horná (aj pod garážami), Novomeského – horná (aj pod garážami)

18.00 – 6.00 h – ul. Západná, Šmidkeho

Piatok 18. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. M. Bela, Halalovka – pravá strana od Ul. gen. Svobodu

18.00 – 6.00 h – ul. Kyjevská, Lavičková, Južná

Pondelok 21. 5. 2018

6.00 – 18.00 h – ul. M. Bella, Halalovka – ľavá strana od Ul. gen. Svobodu

18.00 – 6.00 h – dorábky, nedorobky

Od 22. mája sa začne čistenie v mestskej časti Sever.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!