Kde budú čistiť komunikácie po zime v najbližších dňoch?

22. 4. 2018

Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení komunikácií, vrátane parkovacích miest v ich lokalite. Na vchodoch bytových domov a vo výveskách mesta budú umiestnené približne týždeň pred čistením. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase plánovaného čistenia preparkovať vozidlá.


Najskôr sa strojmi zametú cesty v mestskej časti Stred, potom sa čistenie presunie do mestských častí Západ, Juh a napokon Sihoť. „Vyšli sme v ústrety obyvateľom zo Zámostia, ktorí sa v minulých rokoch právom sťažovali, že sú vždy poslední. Prosíme občanov, aby rešpektovali prenosné zvislé dopravné značenie. Od toho je totiž závislá kvalita výkonu čistenia,“ upozornil R. Jaroš. „V niektorých lokalitách bude čistenie ulíc vykonané na dvakrát. Raz na jednej strane ulice a druhýkrát na druhej strane, aby sme neobmedzili parkovanie áut naraz po oboch stranách ulice,“ doplnil R. Jaroš s tým, že aj v tomto roku sa bude dbať na čistotu ciest a chodníkov priebežne počas celého roka.


 


Harmonogram strojného a ručného čistenia v najbližších dňoch:


Pondelok 23. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Cintorínska, Olbrachtova


18.00 až 06.00 h – ul. Pod Brezinou, Nad Tehelňou


 


Utorok 24. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Pod Brezinou, Nad Tehelňou, J. B. Magina, Krmana, Lipského, MUDr. Churu


18.00 až 06.00 h – ul. J. Kráľa, Krátka, Záhradnícka, Tatranská, Nová, Zelená


 


Streda 25. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Električná – bočná, Kollárova, Bernolákova, Horný Šianec po Braneckého


18.00 až 06.00 h – ul. Kuznányho, Kmeťova, Moyzesova, Jesenského od Dolnej stanice po Súdnu


 


Štvrtok 26. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Dolný Šianec, Kúty


18.00 až 06.00 h – dorábky, nedorobky


 


Piatok 27. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Majerská, Na Vinohrady, chodník Zlatovská


18.00 až 06.00 h – ul. Zlatovská


 


Pondelok 30. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Brančíkova, Svätoplukova, Rastislavova, Royova, Ľ. Stárka smer Čierny mostek, chodník v podjazde Vlárska


18.00 až 06.00 h – Nové Zlatovce, ul. Vážska, Jedľová, Lipová, Višňová, Javorová, Brezová, Prúdy

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!