Každý má právo na život bez násilia

17. 11. 2017

V stredu 22. novembra 2017 sa v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne od 10.00 do 17.00 h uskutočnia prednášky a besedy k Dňu boja proti násiliu na ženách.


Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti páchaniu násilia na ženách LUNA n. o. organizuje kampaň na podporu rodovej rovnosti a elimináciu páchania násilia, na ktorú srdečne pozýva širokú verejnosť všetkých vekových kategórií.


Čo je násilie? Žijem aj ja v násilnom vzťahu? Aké sú vzorce násilného správania a mýty o násilí? Aké sú možnosti pomoci a kde ju hľadať?


Osobná účasť spisovateľky Denisy Martincovej, autorky knihy Ženy vyhnané z raja.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!