Kam pôjdu mestské peniaze v r. 2020?

12. 2. 2020

V tohtoročnom rozpočte Mesto počíta s revitalizáciou verejných priestranstiev, s obnovou detských ihrísk, rekonštrukciou chodníkov, ciest, autobusových zastávok, s výstavbou parkovacích miest, s novými cyklotrasami i s investíciami do škôl a kultúrnych stredísk.

Najväčšou investičnou akciou, financovanou výlučne z mestských peňazí, bude rekonštrukcia námestia pred Rozkvetom. V rozpočte na ňu poslanci vyčlenili 520 tisíc eur.

 

Celková obnova čaká v tomto roku i vnútroblok na Východnej ulici. Rozpočet počíta i s obnovou vnútrobloku na Sihoti, medzi ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova a tiež Parku Úspech. V oboch prípadoch mesto čaká na správu z 1. kontroly pred vyhlásením verejného obstarávania.

To, na čo Trenčania pomerne dlho čakajú – revitalizácia átria pod Mestskou vežou, sa stane v tomto roku skutočnosťou. Financovaná bude z eurofondov so spoluúčasťou mesta. Práce by mali začať v marci.

Plynulejšej doprave cez centrum mesta by mala pomôcť rekonštrukcia semaforov v križovatkách pri hoteli Elizabeth a pri stanici.

V rozpočte sú vyčlenené peniaze na obnovu ciest na uliciach Pod Komárky a Pod Brezinou. V tomto roku bude prepojená Opatovská ulica s Armádnou a vybuduje sa i chodník z Partizánskej ulice na Saratovskú. Mestské peniaze pôjdu aj na obnovu schodísk, ciest a chodníkov na Juhu. Nové parkovacie miesta pribudnú na uliciach M. Turkovej, Dlhé Hony a vo vnútrobloku Inovecká 28-38.

Najväčšou investíciou v oblasti vzdelávania bude dobudovanie učební na ZŠ, Dlhé Hony. Modernizácia priestorov sa dotkne škôl na uliciach Kubranská, Na dolinách a Bezručova. Športový areál ZŠ, Hodžova dostane nový umelý trávnik. Mesto bude pokračovať aj v obnove detských ihrísk, konkrétne na Kvetnej a Obchodnej ulici i s renováciou povrchov ihrísk na uliciach Šmidkeho a Západná. Ihrisko Slameňák na Juhu bude mať nové herné prvky.

Mesto sa uchádza o europeniaze na rekonštrukciu Hviezdy. Ak bude úspešné, práce by mali začať ešte v tomto roku.

Všetky trenčianske projekty týkajúce sa rozvoja cyklodopravy boli úspešné a tak mesto na ne získa financie z EÚ. Na ich realizácii sa bude zo svojho rozpočtu podieľať 5 percentami z celkovej sumy. V tomto roku sa počíta s novými cyklotrasami na Zlatovskej ulici a na Kasárenskej, kde pribudne i nový chodník. Ak všetky procesy pôjdu bez zdržaní, je predpoklad, že by sa mohlo začať i s realizáciou cyklotrás na uliciach Ľ.Stárka (k priemyselnému parku), Piešťanská, Na kamenci (od Vinohradov po Kasárenskú).

V tomto roku je naplánovaná rekonštrukcia autobusových zastávok na Inoveckej ulici, na Dlhých Honoch a pri Gymnáziu Ľ. Štúra. K obnove zastávky a chodníka dôjde aj pred nemocnicou.

Rekonštrukcia čaká i Kultúrne stredisko Zlatovce a vynovené budú i sociálne zariadenia v KS Istebník. Mestský rozpočet počíta i s vybudovaním výťahu v Centre sociálnych služieb mesta Trenčín na Piaristickej ulici.

Popri investičných akciách, ktoré sa v tomto roku budú realizovať, sa myslí i na ďalšie roky a preto sú v rozpočte vyčlenené peniaze na viaceré projektové dokumentácie. Napríklad na chodník na Istebníckej ulici, na nové parkovacie miesta na uliciach Veľkomoravská, Bavlnárska, Na Kamenci, na revitalizáciu pešej zóny Hviezdoslavova, na chodníky na Brezine, na mobiliár v Čerešňovom sade, na cyklotrasu Trenčín – Soblahov, na ihrisko Považská alebo aj na dopravné ihrisko.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!