Jesenné upratovanie sa začne 29. septembra

25. 9. 2012

Už v poslednú septembrovú sobotu budú na vybraných miestach pristavené veľkoobjemové kontajnery, aby do nich mohli obyvatelia ukladať odpad. Začne sa tak jesenné upratovanie, ktoré potrvá až do novembra.


Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi urobí na území mesta v mesiacoch september, október a november 2012 jesenné upratovanie. Bude prebiehať iba počas sobôt. „Obraciame sa na občanov, aby túto možnosť využili a prispeli tak k čistote nášho životného prostredia,“ hovorí vedúci útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií Ján Forgáč.


Zber odpadu sa bude uskutočňovať do dvoch rôznych kontajnerov. Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), pričom je prísne zakázané hádzať do neho akýkoľvek iný odpad. Na ten bude slúžiť druhý kontajner. Do žiadneho z kontajnerov nepatrí elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot a pneumatiky. Tento odpad je možné vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen.


„Prosíme ľudí, aby boli disciplinovaní a dodržiavali označenie a účel kontajnerov,“ dopĺňa Forgáč s upozornením, aby obyvatelia nevykladali odpad po odvezení kontajnera. „Je to prísne zakázané. Pri porušení hrozí pokuta 166 eur.“ Kontajnery budú postupne umiestňované vo všetkých častiach mesta.


V sobotu 29. septembra od 8.00  do 12.00 hodiny budú na týchto miestach: na konci Východnej ulice pri garážach, na Ulici M. Bela oproti garážam 5370-3795, na Ulici L. Novomeského nad garážami vpravo – oproti 1/2695, na Kyjevskej ulici pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku a na Šmidkeho ulici (roh uličiek – nádoba na sklo č. 8110 – oproti MŠ).


V čase od 13.00 do 17.00 hodiny budú kontajnery na Lavičkovej ulici pri domove dôchodcov, na Šafárikovej ulici nad garážami pri nádobe na sklo č. 8108, na Liptovskej ulici pri trafostanici č. 68008, na rázcestí Ulice T. VansovejBazovského ulicou a na Ulici J. Halašu pri č. 2-12.


Celý harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov je zverejnený na webstránke mesta a bude aj v októbrovom vydaní mestských novín INFO. Aj počas upratovania budú otvorené zberné dvory na Zlatovskej i na Soblahovskej ulici. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu bude dohliadať Mestská polícia a pracovníci spoločnosti Marius Pedersen.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!