Jesenné upratovanie predo dvermi

28. 9. 2006

          V rámci skvalitňovania životného prostredia ponúka Mesto Trenčín prostredníctvom Považskej odpadovej spoločnosti, a.s. (POS) svojim občanom možnosť zbaviť sa zdarma nepotrebného odpadu dvakrát ročne, počas tzv. jarného a jesenného upratovania.


          Tohtoročné jesenné upratovanie je naplánované na október, počas ktorého rozostaví POS veľkoobjemové kontajnery postupne na 23 stanovištiach vo všetkých mestských častiach. Prvýkrát sa tak stane 5. októbra na sídlisku Sihoť IV. a záverečné stanovisko bude 31. októbra v mestskej časti Opatová.


          „Podľa platnej legislatívy platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa preto uskutoční do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov. Jeden z nich poslúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j. konárov, odpadu zo záhrad, trávnikov,“ hovorí Ladislav Petrtýl, vedúci útvaru životného prostredia a dopravy mestského úradu v Trenčíne. Samospráva bude prostredníctvom mestských policajtov kontrolovať disciplinovanosť občanov, to znamená ukladanie určených odpadov podľa označenia kontajnerov. Za vykladanie odpadu po odvezení kontajnera hrozí pokuta až do výšky 5000 Sk.


          „Do veľkoobjemových kontajnerov nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, pneumatiky a železný šrot. Tento odpad odporúčam vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí POS. Aj počas jesenného upratovania je otvorený zberný dvor na Zlatovskej ulici. Tu je možné doviezť akýkoľvek druh odpadu,“ upozorňuje L. Petrtýl.


          Jarné upratovanie sa uskutočnilo v apríli a máji. V rámci upratovania sa zbierali aj vyradené elektrické a elektronické zariadenia a olovené akumulátorové batérie. Počas jarného upratovania bol:


–          počet vývozov objemného odpadu                                      152


–          hmotnosť vyvezeného objemného odpadu                          235  t


–          počet vývozov bio odpadu                                                  84


–          hmotnosť vyvezeného bio odpadu                                       61,1  t


–          hmotnosť zozbieraných akumulátorových batérií                 0,809  t


–          hmotnosť vyvezeného elektroodpadu                                 4,293  t


–          hmotnosť vyvezených žiariviek                                          0,018  t


–          celkové náklady na jarné upratovanie                                476.940 Sk


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!