Jesenné upratovanie 2018 sa začne už túto sobotu na Juhu

18. 9. 2018

V sobotu 22. septembra 2018 budú veľkoobjemové kontajnery (VOK) pristavené na 11 stanovištiach podľa harmonogramu. Na mieste budú vždy dva VOK. Je nutné dodržiavať ich účel.

Jeden z kontajnerov bude slúžiť výhradne na biologicky rozložiteľný odpad (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané. 

V sobotu 22. 9. od 8.00 do 12.00 hodiny budú VOK pristavené na uliciach: Lavičková (pri domove dôchodcov), Šafárikova (nad garážami na rohu pri nádobe na sklo), Liptovská (pri trafostanici č. 68008), Západná (približne v strede ulice pri vchode 24), J. Halašu (začiatok ulice – trávnatý ostrovček) a Halalovka (pri bytovke 24).

Upozorňujeme, že prísne zakázané vykladať odpad po odvezení kontajnera.

Od 13.00 do 17.00 hodiny nájdu VOK obyvatelia na uliciach: Východná (v strede ulice), M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795), pri križovatke ulíc Saratovská a Novomeského, na Kyjevskej pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku) a na Šmidkeho oproti MŠ.

Jesenné upratovanie potrvá do novembra aj počas ďalších siedmich sobôt. Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov nájdete v Harmonograme.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!