Jedna z cien ITAPA 2005 putuje do Trenčína

23. 11. 2005

         Ocenenia za modernizáciu spoločnosti, Ceny ITAPA 2005, sa udeľovali v pondelok 21. novembra v rámci 4. ročníka medzinárodného kongresu ITAPA v bratislavskom hoteli SAS Carlton. Štrnásťčlenná komisia hodnotila tento rok 29 projektov a nominácií, ktoré prihlásili inštitúcie štátnej správy a samosprávy, IT spoločnosti alebo akademická obec. Hlavným kritériom hodnotenia jednotlivých projektov bol ich reálny prínos pre občana a zefektívnenie služieb a procesov vo verejnej správe.


          Druhé miesto v kategórii Zlepšovanie procesov si odniesli dva projekty, a to SOFIA – Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy Ministerstva školstva SR a Mesto Trenčín za implementáciu procesného riadenia na Mestskom úrade v Trenčíne. Hodnotiaca komisia ocenila na trenčianskom projekte profiláciu mestského úradu ako organizáciu ústretovú a s blízkym vzťahom ku klientom (občanovi a podnikateľovi). Cieľom implementácie procesného riadenia bolo reorganizovať mestský úrad na prevádzkovú dokonalosť jeho procesov a znížiť prevádzkové náklady úradu. Prínosom je vybavenie záležitostí klienta na jednom mieste v klientskom centre, lepší prístup zamestnancov úradu k občanom a zvýšenie spokojnosti občanov vrátane zvýšenia produktivity práce procesnou integráciou.


          „V roku 2003 sme oslovili nezávislú konzultačnú spoločnosť, aby vypracovala návrh na efektívnejšie zabezpečovanie činností mesta tak, aby boli prehľadnejšie a dostupnejšie občanovi. Návrh spoločnosti SH Ware mal byť akýmsi odrazovým mostíkom k tomu, aby sa mesto vedelo rozhodnúť či týmto smerom vôbec pôjde. Aké budú pozitíva a negatíva procesov. Ako prvé prešli procesným riadením služby občanom. Trenčín má od roku 2004 nové moderné Klientské centrum na európskej úrovni. Občania nemusia ďalej blúdiť po úrade a klopať na zatvorené dvere. Všetko vybavia v  jednej miestnosti, úradné dni boli zrušené a zamestnanci úradu sú k dispozícii každý deň. Výsledkom analýzy všetkých činností, ktoré nie sú v priamom kontakte s občanom, je nový Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčíne s vyšpecifikovaním stavu pracovných miest s kvalifikačnými predpokladmi. Ročná úspora mzdových nákladov dosiahne 7 miliónov korún, ale pre nás je najdôležitejšie výrazné skvalitnenie práce úradu pre občanov,“ povedal po prevzatí ceny trenčiansky primátor Branislav Celler.


          Mesto Trenčín bude v budúcnosti klásť dôraz najmä na systém vzdelávania zamestnancov, predovšetkým na zvyšovanie ich odbornosti vzhľadom k prenesenému výkonu štátnej správy.


x x x


Príloha:


ITAPA je na Slovensku každoročne organizovaný najväčší medzinárodný kongres so zameraním na využívanie informačných technológií vo verejnej správe.


Poslaním kongresu ITAPA je aktívne napomôcť urýchleniu informatizácie verejnej správy, a to predovšetkým tým, že:  • zvyšuje dopyt po informatizácií vo verejnej správe
  • vytvára priestor, kde sa stretávajú a vzájomne informujú predstavitelia politiky, verejnej správy, akademickej sféry a komerčných subjektov
  • prináša informácie o najnovších projektoch a trendoch v zahraničí, a to priamo od zahraničných expertov
  • umožňuje prezentáciu rôznych riešení využívajúcich informačné technológie
  • oceňuje a podporuje najlepšie zrealizované projekty, ktoré zavádzajú a využívajú informačné technológie do procesov verejnej správy.


+ Trenčín má od roku 2004 nové moderné Klientské centrum na európskej úrovni.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!