Jarné upratovanie v meste stále prebieha

5. 5. 2010

Po roztopení snehovej prikrývky sa na viacerých plochách v Trenčíne znova objavilo množstvo neporiadku. Samospráva sa snaží od začiatku apríla najviac znečistené lokality postupne čistiť.


Miest posiatych odpadkami je v meste veľmi veľa. „Nie je v našich silách vyčistiť všetko naraz a hneď. Niektoré lokality sme už vyčistili. Máme však vytypované aj ďalšie, ktoré plánujeme postupne aj v závislosti od počasia zbavovať odpadkov,“ vysvetlil vedúci Útvaru interných služieb MsÚ Stanislav Mičko.


V priebehu posledných štyroch týždňov sa uskutočnilo čistenie pri chodníku vedúcom zo stanice popri areáli Meriny, na časti Mládežníckej ulice, v areáli bývalého letného kina v centre mesta, na časti Soblahovskej ulice, Ul. kniežaťa Pribinu, pod cestným mostom a tiež na ďalších priestranstvách.


Samospráva v rámci jarného upratovania vyzvala na spoluprácu pri odstránení neporiadku okrem občanov aj všetky trenčianske nákupné a obchodné centrá. Poriadny neporiadok totiž dokážu narobiť aj voľne poletujúce igelitové tašky a vrecká, ktoré nechávajú ľudia v košíkoch na parkoviskách pred obchodnými centrami. Tie sa potom zachytávajú v konároch neďalekých stromov a kríkov. Takmer desať vriec naplnil len odpad vyzbieraný pri lokálnej železničnej trati vedľa výpadovky na Banskú Bystricu oproti Kauflandu.


Pri týchto prácach využíva samospráva pomoc aktivačných zamestnancov. „Samospráva na základe novely zákona o službách zamestnanosti prijala do pracovného pomeru troch znevýhodnených uchádzačov. Ich hlavnou náplňou je údržba verejných priestranstiev a zelene,“ dodala dlhodobo uvoľnená poslankyňa na výkon funkcie Janka Fabová.


Priestranstvo pod cestným mostom pred čistením… 


…a po čistení.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!