Jarné upratovanie pokračuje treťou sobotou

29. 5. 2020

V sobotu 30. mája 2020 budú veľkoobjemové kontajnery pristavené na týchto miestach:

Dopoludnia v čase od 8.00 do 12.00 hodiny

 • Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
 • J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo)
 • Záhumenská (autobusová zástavka – OTOČ)
 • Električná (za autobus. zást. pri smetných nádobách)
 • Stromová (pred MŠ)
 • Karpatská – Puškinova (v križovatke)

Popoludní od 13.00 do 17.00 hodiny

 • Jilemnického (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)
 • Žabinská (oproti domu č. 34)
 • Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
 • Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
 • Školská (oproti RD č. 50)
 • Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)
 • Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)

Jarné upratovanie vykonáva mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi. Využite, prosím, túto možnosť. Prispejme tak spolu k čistote mesta. Dodržujme všetky aktuálne platné bezpečnostné opatrenia, ako je rúško, rukavice, dostatočná vzdialenosť od seba a nezdržiavanie sa v skupinách.

Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa uskutočňuje do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden slúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.

Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané!

Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov.

PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!