Jarné upratovanie končí zajtrajšou sobotou

26. 6. 2020

V sobotu 27. júna 2020 sa uskutoční posledná zo sobôt určených na organizované Jarné upratovanie 2020 v meste Trenčín.

Dva veľkoobjemové kontajnery budú pripravené na týchto stanovištiach:

 • od 8.00 hod. do 12.00 hod.
  • Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo č. 18246 – zákruta)
  • Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11
  • K výstavisku (pri SOŠ)
  • Pod Sokolice (pri č. 17/514)
  • Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri tel. búdke)
 • Od 13.00 hod. do 17.00 hod.
  • Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375)
  • Kubrica – námestie (otoč autobusu)
  • Kubranská (pri Kyselke)
  • Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
  • Kubrá – pri kríži (pri RD č. 249)

Jarné upratovanie vykonáva mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi. Využite, prosím, túto možnosť. Prispejme tak spolu k čistote mesta. Dodržujme všetky aktuálne platné bezpečnostné opatrenia, ako je rúško, rukavice, dostatočná vzdialenosť od seba a nezdržiavanie sa v skupinách.

Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa uskutočňuje do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden slúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.

Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané!

Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov.

PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!