Investície do nových kúpeľní

6. 3. 2019

Sociálne služby Mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia, ktorá zabezpečuje poskytovanie sociálnej starostlivosti na území mesta, investovali v ostatnom čase do kúpeľní vo svojich zariadeniach približne 75 tisíc eur.

V Zariadení opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici prerobili 20 kúpeľní a hygienických zariadení za takmer 58 tisíc eur. Z nových obkladov, dlažby a sanitárneho vybavenia sa tešia aj v Detských jasliach na Ulici 28. októbra. V dvoch pavilónoch jaslí boli zároveň upravené priestory šatní a prezliekarní. Všetko spolu za viac ako 11 tisíc eur. Vynovenú kúpeľňu s vymenenou dlažbou, obkladmi a sanitárnym vybavením spolu za takmer 6 tisíc eur má aj ženská časť Nocľahárne na Ulici Mirka Nešpora..

Detské jasle

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!