Informácia pre imobilných voličov

8. 11. 2018

V sobotu 10. novembra 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy. Voliči v nich svojím hlasom rozhodnú o tom, kto ich bude zastupovať v mestskom parlamente aj o tom, kto bude nasledujúce štyri roky vo funkcii primátora mesta.

V Kultúrnom stredisku Juh na Kyjevskej ulici budú počas volieb volebné miestnosti aj na poschodí. Pre imobilných občanovi bude k dispozícii plošina v čase od 10.00 do 14.00 hodiny.

Pre bezbariérový prístup sú v týchto voľbách oproti minulým voľbám v zozname volebných miestností tri zmeny.

Dve volebné miestnosti sú premiestnené zo športového gymnázia do asi 20 metrov vzdialenej budovy TVK.  

Jedna volebná miestnosť je premiestnená z Gymnázia Ľ. Štúra na Ul. 1. mája do mestskej budovy základnej školy oproti, kde je vstup bezbariérový.

Ak sa nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte právo požiadať mesto a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, avšak len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Znamená to, že okrsková volebná komisia môže realizovať hlasovanie mimo volebnej miestnosti len vo svojom presne vymedzenom územnom obvode a nemôže zabezpečovať hlasovanie s prenosnou volebnou schránkou mimo svojho obvodu na miestach, na ktorých sa voliči zapísaní v jej zozname nachádzajú v deň konania volieb.

S prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, vyšle okrsková volebná komisia dvoch svojich členov. Tí zabezpečia zachovanie tajnosti hlasovania i to, aby hlasujúci podpísal prevzatie hlasovacieho lístka a obálky.

Voliči môžu svoju požiadavku o voľbu do prenosnej volebnej schránky nahlásiť do 9. 11. 2018 na Mestskom úrade v Trenčíne, č. t. 6504 244 a počas volieb (10. 11. 2018) na Mestskom úrade v Trenčíne, č.t.6504 309 alebo príslušnej okrskovej volebnej komisii.

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov a všetky podrobné informácie k voľbám nájdete na www.trencin.sk/samosprava/volby/

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!