Individual – autorská výstava Zuzany Spurnej, Martiny Krčovej a Pavly Pádivej

11. 6. 2008

       Nie je tomu ani mesiac, čo sa svojimi záverečnými prácami verejnosti predstavili absolventi umeleckých odborov Strednej umeleckej školy. V nedeľu o 16.00 sa v Delovej bašte na Trenčianskom hrade konala vernisáž troch mladých slovenských výtvarníčok, ktoré v súčasnosti pedagogicky pôsobia na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. Výstava pod názvom Individual predstavuje subjektívnu kreatívnu tvorbu troch priateliek a pedagogičiek Zuzany Spurnej, Martiny Krčovej a Pavly Pádivej. Vo svojom príhovore ich predstavila rovnako mladá kurátorka Zuzana Ferencová: (text je redakčne krátený)


       Maliarka a dizajnérka Zuzana Spurná vo svojich dielach pracuje s farebnou harmóniou a pomocou nej sa snaží zaujímavým spôsobom na abstraktných obrazoch a kolážach vyjadriť rovnováhu, ktorá je synonymom stability pre človeka, podstatnej aj v reálnom živote. Z papierových častí vytvára farebné abstraktné koláže z pestro namaľovaných pospájaných úzkych pásov alebo trojuholníkov a tým naznačuje skrytý tvar zobrazovaného. Vytvára tak dojem textilnej látky s možnosťou jej využitia ako grafickej predlohy alebo dekoratívneho prvku v interiéri. Druhou oblasťou autorkinej tvorby sú pôsobivé akrylové abstraktné obrazy, znázorňujúce motív putovania po ceste. V snových obrazoch využíva opakujúce sa prvky ohnivej gule, spletené i samostatné oblé organické tyčinky, miestami vytvárajúce prírodné tvary a rôzne typy motívov koreňov stromov. Významným a často sa objavujúcim prvkom je princíp jing a jang. Jing predstavuje všetko čo je ženské, prijímajúce a poddajné a jang mužské, aktívne a tvrdé, pričom oba protikladné princípy musia byť v rovnováhe.


       Martina Krčová svoju ranú umeleckú tvorbu začala rozvíjať kresbou portrétov a autoportrétov a neskôr pribudli abstraktné krajinomaľby maľované v plenéri. Keďže samotná maľba jej neposkytovala dostatočne vhodnú oblasť pre osobné vyjadrenie, umožnila jej to neskôr grafika. Maliarka a grafička Martina Krčová tvorí grafické diela malých rozmerov kombinovanou technikou mezzotinty a leptu. Obľúbený motív človeka, ktorý zostal aj súčasťou jej grafickej tvorby, často kombinuje s netradičnými predmetmi a prírodnými javmi. Zaujíma sa o rozmanité stránky ľudskej povahy, ale aj jeho fyzickú krásu. Inšpirujúc sa životnými situáciami, medziľudskými vzťahmi a vlastnými pocitmi vytvára nereálne až absurdné situácie podobné snu. Ako sama hovorí: „Moja tvorba je v prevažnej miere zameraná na človeka, jeho časti, fragmenty, veci, predmety, ktoré dennodenne používam a stretávam sa s nimi.“  Často sa opakujúcim prvkom je zasklené okno otvárajúce cestu do duše človeka a oko, ktoré možno chápať ako synonymum okna. Tento prvok je pre ňu tiež symbolom pocitu bezpečia v úkryte domova. Autorka svoje grafické diela chápe ako výpoveď svojho vnútorného systému, ktorý vníma a vďaka ktorému nazerá na okolitý svet a ľudí.


       Pavla Pádivá vyjadruje svojimi maľbami na plátno subjektívne pocity z reálnej krajiny, ktoré však nie sú presným odrazom skutočnosti. Autorka svoje dojmy a pocity zobrazuje pomocou jemných lazúrnych farebných plôch. Krajinu vníma ako „svet pulzujúcich tvarov, farebných impulzov a sveta harmónie.“   Popri zobrazovaní krajín maľuje tiež námet telegrafných stĺpov s drôtmi a oblakmi, kde zachytáva zaujímavé a pôsobivé výseky z pochmúrnej oblohy. Súčasťou série vystavených obrazov sú tiež grafiky z raného obdobia tvorby, ktoré majú štylizovaný dekoratívny charakter. Pre autorku je tu dôležitá farebnosť, umožňujúca pomocou nánosov farieb vytvoriť ilúziu priestoru. 


Výstavu Individual si môžete pozrieť v Delovej bašte Trenčianskeho hradu do konca júna 2008.


 


Kontakt:


Trenčiansky hrad, tel. 032/743 56 57, www.muzeumtn.sk


   


                          Pavla Pádivá – Kandelábre II. a III.


   


Martina Krčová – Autoportrét       Otvorenie výstavy v delovej bašte                          Zuzana Spurná – Hra farieb III.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!