Ihrisko za ihrisko a nové centrum Zámostia

18. 6. 2007

          K zjednodušeniu riadenia rozvoja mesta má prispieť doplnok k územného plánu (ÚP), ktorý navrhuje zmenu funkčného využitia bývalého futbalového štadióna Ozety medzi Ul. Ľ. Stárka a Zlatovskou ul. v Zámostí zo športovo rekreačnej zóny na zónu nešpecifikovanej komerčnej vybavenosti. Vychádza z faktu, že na základe tejto zmeny sa spolu s obchodnými, spoločenskými a kultúrnymi objektmi, nachádzajúcimi sa v okolí nákupného strediska Úspech vytvorí výrazné a kompletné centrum mestskej časti Zámostie.


          Mesto Trenčín sa neobáva, že zmenou ÚP sa zníži pre občanov mesta počet miest vyčlenených na šport a rekreáciu, veď od roku 2003 investovalo, najmä v areáloch základných škôl, 130 mil. Sk do výstavby športových areálov. V tesnom susedstve bývalého futbalového štadióna sa nachádza ďalší športový areál, ktorý slúži aj širokej verejnosti, nielen členom jedného športového klubu – letné kúpalisko. Jeho skvalitňovanie a najmä dobudovanie doplnkových služieb a zariadení bude naďalej patriť k prioritám z hľadiska ÚP a jeho plôch a zariadení pre šport i rekreáciu a je záväzné pre súčasného i prípadných budúcich majiteľov plavárne. Športový areál vo vlastníctve mestskej samosprávy má vo výpožičke Za mostami situované Osemročné športové gymnázium. Mesto Trenčín pripravuje investície do jeho rozvoja. Ďalším dôvodom, pre ktoré mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu ÚP je ponuka nového majiteľa  pozemkov, na ktorých sa bývalý futbalový štadión Ozety nachádza. Deklaroval ochotu prispieť sumou 3 mil. Sk na výstavbu tréningového futbalového ihriska na inom, Mestom Trenčín určenom mieste.


          Návrh na zmenu ÚP prerokuje MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 19. júna tohto roku.+ Len niekoľko sto metrov od bývalého futrbalového štadióna Ozety sa nachádza mestský športový areál (na leteckej snímke), ktorý má vo výpožičke Osemročné športové gymnázium.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!