Hodina Zeme 2018 už o týždeň, pridajte sa

16. 3. 2018

Symbolické zhasnutie dominánt na celom svete sa uskutoční v sobotu 24. marca 2018 v čase od 20.30 do 21.30 hodiny. V našom meste zhasne osvetlenie Mestskej veže, Mestského úradu, Synagógy, Farského a Piaristického kostola. 


Mesto Trenčín sa tak zapojí do najväčšej svetovej kampane na ochranu životného prostredia.


 


Ako uvádza webstránka slovakia.panda.org/hodinazeme, Hodina Zeme neznamená len zhasínanie svetiel na hodinu raz za rok, ide o podporu myšlienky a uvedomelosť ľudí, ako naša planéta trpí, keď sa voči prírode nesprávame zodpovedne.


Príroda je základom nášho života a od prírodných zdrojov, ktoré nám planéta poskytuje, sme priamo závislí. V súčasnosti tlačí ľudstvo prírodné systémy na okraj a Hodina Zeme je preto šancou využiť silu jednotlivcov a požadovať zmenu v myslení a konaní.


Pozrite si oficiálne video Hodiny Zeme 2018


V roku 2018 sa zapájajú mnohé celosvetovo významné kultúrno-historické dominanty, mestá, firmy a organizácie, školy i verejnosť z rekordných 187 krajín sveta. 


Zhasnutie svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. 

Organizátorom Hodiny Zeme na Slovensku je WWF Slovensko a Sekcia ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov. V minulom roku kampaň u nás podporilo takmer 50 slovenských miest, 40 pamiatok, 70 organizácií a 30 škôl. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!