Hlásenie problémov po búrke

21. 6. 2018

Prosíme občanov, akékoľvek škody na verejnej zeleni, mestských budovách a majetku nám môžete hlásiť do sekcie Otázky a odpovede, ideálne s fotkou a presným umiestnením.

Problémy s kanalizáciou ideálne na TVK tel: 0800 115 495

Akútne stavy ohrozujúce zdravie a majetok volajte bezodkladne hasičov 150

Ďakujeme.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!