Historické pamiatky slávnostne nasvietené

27. 11. 2006

         Slovník cudzích slov nás poúča, že iluminácia v slovenskom jazyku znamená slávnostné osvetlenie. V Trenčíne sú do takéhoto slávnostného šatu po zotmení od 20. novembra odetí piaristický kostol, židovská synagóga, morový stĺp v centre mesta a Galéria M. A. Bazovského na Palackého ul.


          Na návrhoch iluminácie objektov sa podieľali poprední slovenskí odborníci v danej oblasti, pričom jedným z hlavných aspektov je čo najnižšia finančná náročnosť jednotlivých riešení, ale bez dopadu na kvalitu. Kvalitu iluminácie zabezpečuje jej realizácia moderným spôsobom, aby objekty boli jasne viditeľné z väčšej vzdialenosti. Odraz svetla nespôsobuje vedľajšie vplyvy.


          Ilumináciu dodávateľským spôsobom zrealizovala firma Siemens na základe zmluvy z roku 2003, ktorou jej bola zverená prevádzka a údržba verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie v celom Trenčíne. V prvej etape rekonštrukcie v roku 2004 vymenila všetky žiarovky v pouličných lampách za úsporné, čo predstavuje investíciu zhruba 39 miliónov korún. Takisto kompletne zrekonštruovala svetelnú signalizáciu v celom meste, čo stálo 9 miliónov korún.


          Rekonštrukcia pokračuje druhou etapou, počas ktorej Siemens zrekonštruuje alebo vymení osvetľovacie stožiare a telesá. Zároveň vybuduje viacero obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov, vrátane medzistožiarneho káblového rozvodu napojeného zo stožiara verejného osvetlenia.  Stožiare sa osadia do nových monolitických stožiarových základov. V Trenčíne pribudne viac ako 110 nových svetelných stožiarov.


   <!–  –>fotogaléria – iluminácia v centre mesta+ Iluminácia skrášľuje po zotmení aj piaristický kostol na Mierovom nám.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!