Historická knižnica farnosti Trenčín je sprístupnená

2. 12. 2010

Prvá cirkevná historická knižnica v Trenčianskom kraji bola sprístupnená verejnosti 30. novembra 2010 v Náukovom centre Rímsko-katolíckej farnosti Trenčín, na Mariánskom námestí pri farskom kostole v Trenčíne. Ide o súbor 1135 historických knižničných dokumentov, s datovaním od konca 17. storočia do začiatku  20. storočia, ktoré sa zachovali napriek trom veľkým požiarom v uplynulých štyroch storočiach.


Význam tejto historickej knižnice je z kultúrno-historického hľadiska v úzkej previazanosti s dejinami a históriou mesta, s osobnosťami ktoré tu pôsobili ( Ilešháziovci, J.B.Magin, Ľudovít Bonaventura Stárek), a zároveň je aj dokladom bohatého kultúrneho života priamo na fare i vo farnosti. Z obsahového hľadiska sa vo fonde nenachádzajú iba diela teologického zamerania, ale aj množstvo dobových dokumentov z histórie, prírodných vied, filozofie, umenia… Rozsahom patrí súbor medzi stredne veľké cirkevné historické knižnice (bežný rozsah býva do 500 hist. kníh). Pôvodný stav dokumentov bol pri náleze z fyzického hľadiska veľmi zlý, takže záchrana si vyžiadala značné úsilie i dlhší čas, v súvislosti aj s celkovou rekonštrukciou priestorov.


Záchrana Historickej knižnice farnosti Trenčín môže slúžiť aj ako vzorový projekt v oblasti kultúrneho dedičstva – od chemickej dezinfekcie, rekonštrukcie priestorov i sprístupnenia, a zároveň môže slúžiť ako príklad dobrej  spolupráce cirkvi, samosprávy i štátnej správy. Hlavým realizátorom bola Rímsko-katolícka farnosť Trenčín, s odbornou spoluprácou Slovenskej národnej knižnice, s finančnou podporou Mesta Trenčín, i s organizačnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, prostredníctvom Verejnej knižnice M.Rešetku  a  Galérie M.A.Bazovského, ako aj dobrovoľníkov.


Na prehliadku fondu, alebo štúdium dokumetov, sa treba vopred telefonicky dohodnúť so správcom – Farským úradom na Mariánskom námestí v Trenčíne.


Igor Zmeták


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!